อยากให้คนไทยมีความสุขกับชีวิตมากกว่านี้

เกี่ยวกับเรา

พิทยากร ลีลาภัทร์ นักเขียน นักคิด ผู้นิยมชีวิต เรียบง่าย ธรรมดา

การศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษา กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และ สื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ เอกโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ประสบการณ์

นักเขียน
หนังสือ
 • ธนาคารความสุข
 • ธนาคารความสุข สาขา ๒
 • ธนาคารความสุข๓เมื่อชีวิตถึงคราวต้องก้าวข้าม
 • ธนาคารความสุข ๔ สาขาบางรัก
 • วิตามินแห่งความสุข
 • ถามตามใจตอบตามจริง ๑
 • ถามตามใจตอบตามจริง ๒
 • เติมธรรมในช่องว่าง
 • สุขใกล้ๆที่ไม่เคยเห็น
 • ปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กลุ้ม
คอลัมนิสต์
 • คอลัมนิสต์ประจำ คอลัมน์ ธัมโมโลยี นิตยสาร The Secret
 • คอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์ The View นิตยสาร MIX
 • คอลัมน์ Mind Map นิตยสาร “สุข” SOOK ของ สสส.
 • คอลัมน์ Moment Of Happiness วารสาร TRUST ของธนาคารทิสโก้

ให้สัมภาษณ์
นิตยสาร
 • ทุกนิตยสาร
หนังสือพิมพ์
 • Manager
 • Nation
 • Trueplookpanya
 • etc.

ผู้พูด

บริษัท
หัวข้อ
 • ธนาคารความสุข
 • สมดุลของชีวิต
 • สุขใกล้ๆที่ไม่เคยเห็น
 • Mind Management เพื่อความสุข
 • การตั้งเป้าหมายของชีวิต
 • ธรรมะเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข
 • ปรับเปลี่ยนทัศนคติการทำงานให้เป็นสุข
 • Dare To Change
 • Leadership

สถาบัน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • คณะมนุษย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะมนุษย์ศาสตร์

หน่วยงานรัฐ

รพ.ชัยนาท

ศาลแรงงานกลาง


หลักสูตรต่อเนื่อง
 • ออมสุขล้างทุกข์ - 14 รุ่น
 • Anger Management - 3 รุ่น
 • สุขกายสบายใจ - 3 รุ่น
 • เยาวชนออมสุข - 2 รุ่น

รายการทีวี
 • ฝรั่งจังสเปเชียล